To top
14 Jul

I’m a survivor, I’m not going to give up

www.sheslarissa.ro - i am a survivor - COVER

“E atât de linişte… aici… înăuntru… liniştea aceea în care-mi aud sufletul, în care-mi întreb minţile dacă eu sunt şi cealaltă, în care-mi număr bătăile inimii odată cu fiecare clipire, nimic nu e cum e când sunt cealaltă… cealaltă e numai zgomot, un zgomot care mă loveşte fără oprire, care parcă vrea să mă spargă în mii de bucăţi care să nu se mai adune niciodată… şi nu mă sparg, dar nu pentru că-s tare, ci pentru că-s prea moale, şi doar mă strâmb şi mă îndrept la loc… pe dinafară…” D.B

Sunt primele cuvinte pe care le citesc când îmi deschid telefonul, aşa s-a nimerit, aşa m-am trezit, e dimineaţă, draperiile sunt trase, în cameră e încă întuneric, am dormit iar cu geamul deschis, şi ca-n fiecare dimineaţă, aceeaşi pasăre mă trezeşte şi azi, un gugustiuc guraliv care se încăpăţânează să nu cumva să cânte mai târziu de ora 8. Dar m-am obişnuit deja… şi-mi place, deşi recunosc, câteodata mă mai supar, închid geamul şi-mi mai continuu somnul preţ de câteva minute.

Azi m-am trezit cu multe îndoieli, cu o nesiguranţă ciudată, pe care nu-mi amintesc să o mai fi simţit de foarte foarte mult timp, şi puţin vulnerabilă. E ciudat, nici măcar nu am motive să simt toate astea, oare nu m-am odihnit îndeajuns de mult, cum sunt eu obişnuită (8-9 ore)? Sau pur şi simplu e o stare temporară peste care voi trece în cel mai scurt timp? We will see!

Tot ce ştiu şi sunt sigură de asta, este că totul va fi bine! Mereu e aşa! Mereu îmi iese cum vreau eu! Orice pot gândi, pot realiza, aşa a fost mereu şi aşa va fi şi de acum înainte! Şi exact aşa trebuie să gândeşti şi tu! Tu ai puterea să schimbi lumea! Încearcă, şi o să vezi că am  dreptate. Lecţia pe care am învăţat-o şi pe care o voi respecta toată viaţa a constat în faptul că trebuie să încerci, să încerci şi să încerci din nou – dar niciodată să nu te dai bătut. În tot ceea ce vrei să faci, să fii, să ai. Şi credeţi-mă pe cuvânt că mie-mi iese mereu!

Probabil vă veţi întreba dacă e aşa cum spun eu, dacă lucrurile sunt atât de simple, de ce nu avem o viaţă perfectă, de ce nu suntem milionari, de ce nu suntem cu toţii oameni de succes, dar aici depinde totul doar de tine, tu trebuie  să-ţi stabileşti priorităţile, să alegi pe ce anume vrei să te concentrezi, în ce să-ţi investeşti toată energia, toate gândurile, iar aici eu aleg mereu lucruri puţin mai diferite, de cele mai multe ori aleg liniştea sufletească, armonia, lucrurile simple care aduc cele mai mari bucurii…. deşi recunosc nici asta nu îmi iese mereu perfect, nu din prima, dar nu mă opresc niciodată până nu obţin ceea ce vreau. Nu poţi să le faci pe toate, nu poţi să le ai pe toate, stabileste-ţi priorităţile şi poti realiza orice! Nu-ţi pierde niciodată speranţa, mereu există o cale.

“O femeie puternică ia atitudine şi face tot posibilul pentru a obţine tot ce îşi doreşte.”

Noi ca oameni trebuie să ştim să ne descoperim. Nimic din ce văd alţii nu contează. Se mai spune aşa: “Dacă ai şti că mâine ai ce faci azi, ai mai face mâine ce ai făcut azi?” Nu contează cum ne percep ceilalţi, contează cum traieşti. Fiecare dintre noi avem două feţe. Una, atunci când ne văd ceilalţi şi una în momentul în care intrăm în casă şi suntem departe de ochii altora. A doua faţă contează cel mai mult. Deşi toată lumea te percepe ca o persoană fericită şi frumoasă, poate că tu în momentul în care eşti cu tine devii urât şi trist. Şi aici intervin lucrurile astea de care vorbeam mai sus, lucrurile cu adevarat importante în viaţă, care te fac să fii frumos pe interior, care te fac să fii fericit când ajungi acasă, când eşti tu cu tine.

Ce am învăţat de-a-lungul timpului, din propriile experienţe este că viaţa este scurtă, al naiba de scurtă! Fă tot ce te face să te simţi viu. Fă mai mult din ceea ce te face fericit. Fă tot ce te taie capul! Asta este cel mai recent sfat pe care i l-am dat şi prietenei mele, parcă o şi văd cum se uita ea aşa ciudat la mine, eu aia “înteleaptă” şi mereu cu capul pe umeri, să zic asa ceva… Da! De ce nu? Asta nu înseamnă ca faci ceva rău, asta înseamnă să te simţi liber, să fii liber. Lumea ar fi atât de frumoasă dacă am trai exact aşa cum nu avem niciodată curajul să o facem…

Ţinuta pe care o port emană un aer puternic, o stăpânire de sine, o încredere în forţele proprii, este exact ce îmi trebuie pentru ziua de azi. Deşi poate părea că te pierzi în mulţime într-o ţinută all black, de fapt îţi evidenţiezi stilul personal. Nu ştiu dacă aţi observat, însă cei mai mari oameni din industria modei din lume poartă frecvent ţinute all black. Şi nu, nu pentru că ar fi sobrii sau extrem de serioşi, ci doar pentru ca all black este clar o declaraţie de stil. Este o alegere destul de sigură, deşi trebuie să ai grijă cum combini materialele, texturile şi mai ales accesoriile. În cazul acestui look, pot spune doar atât: Less is more! Încearcă să nu încarci inutil ţinuta, negrul este deja o alegere elegantă. Eu am accesorizat-o cu un ruj roşu! And that’s it!

PS: “The strongest aren’t always those who win, but those who don’t give up when they lose.”

www.sheslarissa.ro - i am a survivor - 01

ENGLISH:

“It’s so quiet … in here … inside … that stillness where I can hear my soul, where I’m asking my mind if I am the other, where I’m counting my heart beats with every blink, nothing’s the same as if I were the other … the other is only noise, a noise that hits me without stopping, that wants me to break into thousands of pieces that will no longer gather … and I don’t break, but not because I’m strong, but because I am too weak, and I am just curving and bending over…on the outside…” D.B

These are the first words I read when I unlock my phone, so it got, so I got up, it’s morning, the curtains are drawn, the room is still dark, I’ve slept with the window opened, and like in every morning, the same bird wakes me, and today, a garrulous noodle who is stubborn enough to not sing later than 8 o’clock. But I got used to it already … and I love it, although I admit, sometimes I get upset, I close the window and I continue to sleep for a few minutes.

Today I woke up with a lot of doubts, with a strange uncertainty, which I do not remember to have felt for a very, very long time, and a little vulnerable. It’s funny, I didn’t even have reason to feel all these, maybe I haven’t rested enough, as I am used to (8-9 hours)? Or simply a temporary condition over which I will move on as soon as possible? We will see!

All I know and I am sure about is that everything will be fine! It’s always like this! It always comes out as I want! Anything I can think of can be achieved, so it has always been and so it will be from now on! And that is exactly what you need to think about! You have the power to change the world! Try and see that I’m right. The lesson that I’ve learned and that I will abide by all my life consisted in the fact that you have to try, try and try again-but never give up. Everything you want to do, to be, to have. And believe me that it always comes out for me!

Perhaps you will wonder if it is as I say, if things are so simple, why can’t we have a perfect life, why are we not millionaires, why aren’t we all know successful people, but here everything depends only on you, you have to set priorities, to choose what you want to concentrate on, where to invest all your energy, all your thoughts, and here I always pick things a little different, more often I choose the peace of mind, harmony, simple things that bring the greatest joy …. Although I admit that it does not always comes out perfectly I, not by the first time, but I never stop until I achieve what I want. You can’t do it all, you can’t have them all, establish your priorities and you can achieve anything! Don’t lose hope, there is always a way.

“A strong woman takes action and does everything in her power to get whatever she wants.”

We, as people, need to know how to discover ourselves. Nothing that others see ever matters. It goes like this: “If you knew that tomorrow you would have what you do today, would you do tomorrow what you’ve done today?” No matter how others perceive us, it matters the way you live. Each of us has two sides. One, when others see us and one at the moment you enter your house and you are far from the eyes of the others. The second face matters most. Although everyone perceives you as a happy and lovely person, maybe you’re in that moment with you become ugly and sad. And here there come up those things I was talking about above, the really important things in life that make you to be beautiful on the inside, that make you happy when you get home, when you are with yourself.

What I have learned in time, from my own experiences, is that life is short, damn short! Do whatever makes you feel alive. Do more of what makes you happy. Do whatever breaks you off! This is the latest advice I’ve given to my friend, I can see her looking at me, astonished, me, the “wise” one, to say something like this… Yes! Why not? That doesn’t mean that you’re doing something bad, that means you feel free, to be free. The world would be so beautiful if we lived exactly as we never have the courage to…

The outfit I’m wearing exudes a strong air, a self-mastery, a confidence in my own forces, it is exactly what I need for the day. Although it may seem that you get lost in the crowd in an all-black attire, in fact you underline your meaningful personal style. I don’t know if you’ve noticed, but the greatest people in the world’s fashion industry often wear black outfit. And no, not because that would make them temperate or extremely serious, but only because all black is clearly a statement of style. It’s a pretty safe choice, though you have to be careful how you combine the materials, the textures and especially the accessories. For this look, I can only say this: Less is more! Try not to fill it with useless outfit, black is already a choice. I accessorized it with a Red lipstick! And that’s it!

PS: “The strongest aren’t always those who win, but those who don’t give up when they lose.”

www.sheslarissa.ro - i am a survivor - 02

www.sheslarissa.ro - i am a survivor - 03

www.sheslarissa.ro - i am a survivor - 04

www.sheslarissa.ro - i am a survivor - 05

www.sheslarissa.ro - i am a survivor - 06

www.sheslarissa.ro - i am a survivor - 07

www.sheslarissa.ro - i am a survivor - 08

Photo by David Ghisa

 

Larissa
Larissa

Numele meu este Larissa și am 26 de ani. M-am născut în anii '90 în Râmnicu Vâlcea, însă de câțiva ani m-am mutat în București, un oraș în care mă regăsesc, cu vechile lui străzi înguste și aglomerate, cu bulevardele largi și moderne pe care gonesc zilnic mii de mașini, cu arhitectura de neegalat din perioada interbelică, dar și cu "noul" pe care îl reprezintă traiul într-o capitală a unei țări europene.